FSN-groep was een trainingsbureau dat zich uitsluitend richtte op de logistiek. Zij ondersteunde DHL in de professionalisering van haar managers en teamleiders. FSN-groep heeft bezink uitgenodigd mee te werken aan dit omvangrijke traject. Later werd bezink uitgenodigd ook VT Verkerk, Skylink en Aerocar bij te staan in management development.

resultaat

Trainees werken nu vanuit een meer pro-actieve en resultaatgerichte houding. De ‘waan van de dag’ heeft aan invloed verloren en men geeft meer planmatig en vanuit visie leiding. De samenwerking en de communicatie verbeterde, het aantal fouten slonk, het verzuim werd minder en men werd zich meer bewust van kansen.

aanpak

Het programma van DHL bestond uit training en coaching. Leiderschap werd benaderd vanuit TA. Hierdoor ontstond ruimte, kennis en kunde in zelfreflectie. Deze aanpak ondersteunde het zelflerend vermogen van trainees. Onderwerpen waren: Verzuim management, beoordelen, situationeel leiderschap, feedback geven, vergadertechniek en gespreksvoering. Tevens werden diverse TA modellen besproken.